Preloader Close

Дератизация

Дератизация

Дератизация е комбинация от методи и средства за унищожаване на вредни гризачи, които са носители на заразни заболявания, вредители по хранителни запаси на човека и растения. Това е процес, който всеки извършва при нападение от гризачи, с различни средства.

Професионалната дратизация е организиран метод за целево унищожаване на вредни гризачи, мишки и плъхове, базиран на години опит.

Като лицензирана фирма, „КЕН“ ЕООД извършва услугите по дератизация с високо качествени и специалицирани за унищожаване на гризачи модерни препарати, водещи в областта.

"КЕН" ЕООД потвърждава дейността си с Протокол за извършена дейност. Протоколът е по образец в съответствие Наредба №1/05.01.2018г. на Министерството на Здравеопазването и е приложим за всички обекти и заведения, подлежащи на задължителни месечни обработки по дератизация.

След извършенаната обработка (дератизация) се издава протокол и фактура за извършената услуга.

Дератизация или унищожаване на вредни гризачи, може да бъде извършена във всяка среда и помещение, било то битово или обществено, като:

  • Дератизация в дома и в битови помещения
  • Дератизация в обществени помещения
  • Дератизация в болнични заведения
  • Дератизация на частни, фирмени сгради, центрове и предприятия
  • Дератизация на зелени площи и терени
  • Дератизация за хранителни обекти, складове, заводи, зърнобази заведения и магазини

Дератизация или професионално унищожаване на вредни гризачи, може да третира всички вредители, нанасящи поражения на хранителни запаси, продукти, стоки, разпространяващи болести и зарази по хората.

Като лицензирана фирма, „КЕН“ ЕООД извършва унищожаване на домашни мишки, полски мишки, горски мишки, сиви плъхове.

Като лицензирана фирма, „КЕН“ ЕООД използва високо качествена, специализирана техника за дератизация.

Специалистите, които извършват услуги по дератизация са с дългогодишен опит, задължителните разрешителни и са минали през специални обучения по дейността.

След извършване на услуга по дезинсекция, на клиента се издава протокол за извършена обработка. В протокола за обработка по дезратизция се описват вида на обработката, метода и използваните препарати.

С обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, „КЕН“ ЕООД сключва договор за съответната услуга и след всяка обработка прилага протокол, съгласно изискванията на РЗИ и по Наредба №3 на Министерството на Здравеопазването.