Preloader Close

Дезинсекция

Дезинсекция

Дезинсекция (обезпаразитяване) е комбинация от методи и средства за унищожаване на вредни пълзящи и летящи инсекти (насекоми), които са носители на заразни заболявания, паразити по растения, земеделска продукция, производствени и жилищни сгради.

Професионалната дезинсекция (обезпаразитяване) е организиран метод за целево унищожаване на вредни пълзящи и летящи инсекти (насекоми), базиран на години опит.

Като лицензирана фирма, „КЕН“ ЕООД извършва услугите по дезинсекция с професионална техника и специалицирани за унищожаване на инсекти (насекоми) препарати.

"КЕН" ЕООД потвърждава дейността си с Протокол за извършена дейност. Протоколът е по образец в съответствие Наредба №1/05.01.2018г. на Министерството на Здравеопазването и е приложим за всички обекти и заведения, подлежащи на задължителни месечни обработки по дезинсекция.

След извършенаната обработка (дезинсекция) се издава протокол и фактура за извършената услуга.

Дезинсекция или обезпаразитяване, с цел унищожаване на вредни пълзящи и летящи инсекти (насекоми), може да бъде извършена във всяка среда и помещение, било то битово или обществено, като:

  • Дезинсекция в обществени сгради
  • Дезинсекция в дома
  • Дезинсекция в болнични заведения
  • Дезинсекция на частни, фирмени сгради, центрове и предприятия
  • Дезинсекция за хранителни обекти, складове, заводи, заведения и магазини

Дезинсекция или професионално унищожаване на пълзящи и летящи инсекти (насекоми), може да се извършва върху всички вредни инсекти (насекоми), нанасящи поражения и разпространяващи болести и зарази.

Като лицензирана фирма, „КЕН“ ЕООД извършва обработки за унищожаване на вредни насекоми, като хлебарки, мравки, бълхи, кърлежи, дървеници, оси, стършели, комари, стоножки и други вредители.

Специалистите, които извършват услуги по дезинсекция са с дългогодишен опит, задължителните разрешителни и са минали през специални обучения по дейността.

След всяка услуга по дезинсекция, предлагаме препоръки за превантивни мерки.

Фирмата ще извърши дезинсекция в удобно за Вас време. Обработката се извършва без да се налага да прекъсвате работния процес на третираното място.

След извършване на услуга по дезинсекция, на клиента се издава протокол за извършена обработка. В протокола за обработка по дезинсекция се описват вида на обработката, метода и използваните препарати.

С обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, „КЕН“ ЕООД сключва договор за съответната услуга и след всяка обработка прилага протокол, съгласно изискванията на РЗИ и по Наредба №3 на Министерството на Здравеопазването.