Preloader Close

Дезинфекция

Дезинфекция

Дезинфекция е обработка за унищожаване на патогенни микроорганизми в околната среда. Тя е комплекс от методи, насочени към изкореняване на агентите на инфекциозни болести и микроорганизми от околната среда и прекъсване на тяхното разпространение.

Безопасността е изключително важна и затова внимателно избираме препаратите, с които работим. Използваме само препарати на водещи световни компании, които са с дълготрайно действие и не предизвикват алергични реакции. Всички препарати, с които работим, са одобрени от МЗ и Световната здравна организация.

Като лицензирана фирма, „КЕН“ ЕООД извършва дезинфекция с професионални техника и препарати, одобрени от МЗ.

След извършенаната обработка се издава протокол и фактура за извършената услуга.

Дезинфекция може да бъде извършена във всяка среда и помещение, било то битово или обществено, като:

  • Дезинфекция в обществени помещения, предприятия, хотели , училища, университети, салони, театри, кина, детски градини и общежития
  • Дезинфекция в дома;
  • Дезинфекция в болнична среда
  • Дезинфекция на частни и фирмени сгради, заведения и помещения - офиси, фирмени сгради, хранителни заведения, складове, заводи, хотели, плавателни      съдове и др.
  • Дезинфекция на транспортни средства – камиони, контейнери, ремаркета.

При възникване на необходимост, се извършва крайна дезинфекция на места с повишена честота и среди, поддатливи на инфекции, с цел обеззаразяване и профилактика против възникване и разпространение на заразни микроорганизми.

След извършване на услуга по дезинфекция, на клиента се издава протокол за извършена обработка по обеззаразяване. В протокола за обработка по дезинфекция се описват вида на процедурата, метода и използваните препарати.