Preloader Close

Условия за използване

Условия за използване

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data ProtectionRegulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне, "Кен" ЕООД отговаря навсички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование "Кен" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Варна: ул."Ген. Колев" 87, вх.А, ет.5, ап.13
Данни за кореспонденция: гр. Варна: ул."Ген. Колев" 87, вх.А, ет.5, ап.13
E-mail: pest@ken-bg.com
Телефон.: +35952312062
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
"Кен" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1.(1)"Кен" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги по пест контрол, в следствие на предварително направена от Вас заявка през контактната форма на сайта.

(2)"Кен" ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1)"Кен" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително и за следните цели: статистически цели;
защита на информационната сигурност;
изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата
подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти
за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2)"Кен" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Кен" ЕООД ?
Чл. 3. (1)"Кен" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: Регистриране на потребителска заявка през контактна форма на сайта, направена по желание на клиента. Целта на събирането на данни е възможно най-бързо и адекватно заявката да бъде пренасочена към наш обслужващ център в страната, за да изпълним качествена услуга към нашия клиент, пуснал заявката. Заключение от оценка на въздействието: Описаната операция е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
(2)"Кен" ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, населено място и адрес, телефон)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистриране на потребителска заявка;
Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание;

Основание за обработка на личните Ви данни – С отбелязване на съгласие личните данни да бъдат обработени за целите на сайта, между "Кен" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия за използване на „бисквитки“ между "Кен" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3)"Кен" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни се събират от "Кен" ЕООД посредством контактна форма в сайт www.ken-bg.com/. Събраните лични данни се обработват от определени служители във фирма "Кен" ЕООД на позиция Технически сътрудник, като се записват на хартиен носител, до който имат достъп освен служителите на позиция Технически сътрудник и служителите на позиция Ръководител на екип. След еднократно използване на данните за контакт от страна на Ръководител екип, хартиеният носител остава на съхранение при служителите на позиция Технически сътрудник и в електронна поща, защитена със SSLсертификат.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Срок на съхранение на личните Ви данни Чл. 4. (1)"Кен" ЕООД съхранява Вашите лични данни е електронна поща за срок не по-дълъг от 30 дни и на хартиен носител за срок не по-дълъг от 120 дни. След изтичането на посочените срокове, "Кен" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. (2)"Кен" ЕООД се задължава да Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на заявените от Вас услуги, изпълними от "Кен" ЕООД .

Предаване на вашите лични данни за обработване Чл. 5. (1)"Кен" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. (2)"Кен" ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Кен" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл в свободен текст към pest@ken-bg.com. (2)"Кен" ЕООД може да поиска да удостоверите на самоличност и идентичност от лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "Кен" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. (3)"Кен" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни като изпратите повторна заявка през формата за контакт или се свържете с „Обслужване на клиенти“ на национален номер: 0700 1 95 95.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "Кен" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Кен" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

(2)"Кен" ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез изпращане на имейл към pest@ken-bg.com, да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди "Кен" ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4)"Кен" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Кен" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Кен" ЕООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; "Кен" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Кен" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Кен" ЕООД , с искане по имейл. (2) Вие можете да поискате от "Кен" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация Чл. 12. Вие можете да поискате от "Кен" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Кен" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Кен" ЕООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Чл. 14. (1) Ако "Кен" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "Кен" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Други разпоредби
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.