Preloader Close

Гризачи

Гризачи

Третирането срещу плъхове и мишки може да се води с различни методи и средства. Най-често използвани са отрови за плъхове, примамки, капани и др. Процесът на пръскане срещу тези вредители се нарича дератизация. Ние гарантираме за високо качество, професионализъм дължащ се на многогодишен опит, квалифициран персонал и високоефективни препарати. Извършваните от нас обработки отговарят на изискванията на РЗИ, агенцията по храните(ДВСК) и наредба №3 от министерство на здравеопазването (МЗ).

Третирането на мишки и плъхове се извършва чрез залагане на капани и отрови за дератизация. Ако помещенията представляват хранителни и складове, отровата бива заложена навън, в специализирани дератизационни кутии с обозначателни предупредителни надписи и стикери. По този начин се образува дератизационна бариера. След това се съставя схема и се отбелязват местата, на които са положени отровите.

Процес

01

Локализиране

В различните обекти, било то блокове или кооперации, дератизацията започва от мазето. Зоните, които биват третирани са общи, мазета, места намиращи се в близост до тръби на парно и потенциални зони, по които преминават гризачите. В домашни условия се залагат отрови и капани, в зависимост от средата.

02

Обработка

Обработване в кухни и трапезарии е рисково да се слагат отрови. Там се действа с различни видове капани. В кухненски обекти има специфични изисквания, и те подлежат на профилактична обработка под контрола на РЗИ и МЗ. Обработваме помещенията и терените отвън навътре. Външните отрови се поставят в кутии с обозначателни предупредителни надписи и стикери.